• Çar. Tem 24th, 2024

PARLAR MEDYA

HABERLER

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Güven Tazeledi

ByYilmaz Parlar

Kas 12, 2023

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin İstanbul’da bulunan Kültür Evi, zengin kültürel etkinliklerinden her zaman adından söz ettiriyor. Son genel kurulu, katılımcıların ilgi odağı oldu. Etkinlikte, geleneksel sergiler ve kültür etkinlikleriyle renklenen bir atmosfer oluşturuldu. Kültür Evi‘nin Genel Kurulu, Yönetim Seçimi ve yeni projelerle dolu bir geleceğe işaret ediyor.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesinin  2022 yılı olağan genel  kurul toplantısı Nadide Sokak No:7 şişli adresin deki  dernek binasında  Gerçekleştirildi.

Genel Kurul açılış konuşması Dernek Başkanı Zehra Bilge Eray tarafindan yapıldı. Divan heyetinin seçimine geçildi.

Divan Başkanlığına Abdullah Ali Femir, Divan Başkan Yardımcılığına   Ömer Faruk Serim,  Divan Sekreterliğine, Cemile Başak ve Tamer Koç önerildi. Başka namzet olup olmadığı soruldu. Başka namzet olmadığından seçime geçildi. Adı geçen şahıslar oy birliği ile seçildiler. Divan Başkanı  imza kontrolü yaparak toplantı salonunda     üye olduğunu tesbit etti. Toplantı yeter sayısının var olduğunu  bildirdi. Divan Heyetine  Genel Kurul Tutanağını imza yetkisi verildi. Sırasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi gereği : Saygı duruşu yapıldı.

Gündemin 4.Maddesi gereği: 2021-2023 yılı faaliyet raporu  dönem başkanı Zehra Bilge Eray tarafından okundu. Görüşülmesine geçildi leyhte ve aleyhte söz almak isteyen olup olmadığı Divan Başkanı tarafından soruldu. Söz alan olmadı ve 2022 yılı faaliyet raporu  oylanarak oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 5.Maddesi gereği: 2021-2023  yılı denetim  kurulu raporu  Abdullah Ali femir Tarafından okundu. Görüşüldü . leyhte veya aleyhte söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı 2022 yılı  Denetim kurulu oylanarak oy birliği ile ibra edildi.         

Gündemin 6. Maddesi gereği: 2021-2023 yılı  bilançosu  Abdullah  Ali Femir  tarafından  okundu  görüşüldü   müzakere edildi söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylandı oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi gereği: 2021-2023  gelir gider tablosu Abdullah Ali Femir tarafından okundu görüşüldü. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu söz alan olmadı. Oylandı  ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesi gereği: 2023-2025  Çalışma  programı Zehra Bilge Eray tarafından okundu, görüşüldü. Leyhte ve aleyhte söz almak isteyen olup olmadığı sorudu. Söz alan olmadı. 2024 yılı Çalışma programı oylandı oy birliği ile kabul edildi.  

Gündemin 9. Maddesi gereği : 2023-2025 tahmini bütçesi Abdullah Ali Femir tarafından okundu. Görüşüldü  fasıllar arasında aktarma yetkisi  yönetim kuruluna verildi. Tahmini bütçe üzerinde söz alan olmadı. Tahmini bütçe oylandı oybirliği ile kabul edildi. 

Genel Kurul başında  Divan Başkanlığına verilen Önerge ile  gündemin 10.cu  Maddesindeki Yeni Dönem Yönetim  Kurulu Üyelerinin  ve 11. Maddesindeki Denetim Kurulu Üyelerinin  Verilen Listeye göre seçimlerinin  yapılmasının kabul edilip edilmediği soruldu. Oylandı. Oybirliği ile liste kabul edilerek oylandı. 

Gündemin 10. Maddesi gereği  2023-2025 Yeni Dönem Yönetim Kurulu Asil üyeleri:

1-Zehra Bilge Eray

2-Ertan Oktay

3-Özmen İkibiroğlu

4-İsmail Ziya Duyar

5-H.Cahit Kayıarslan

6-Hasan Taş

7-Uğur Özgöker

2023-2025  Yeni Dönem Yönetim Kurulu Yedek  Üyelikleri:

1-Ömer Faruk Serim

2-Cemile Kuşkucu

3-Işik Karlik

4-Cemile Başak

5-Gülen Özgür

6-Duru Malyali

7-Turgut Aril

Gündemin 11. Maddesi gereği:2023-2025  Yeni dönem  Denetim Kurulu Asil  üyeleri :

1-Ömür Konuk

2-Birsen Yeşilada

3-Muzaffer Başak

2023-2025  Yeni Dönem Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

1-Cemil Nizam Atilla

2-Aytülün İkibiroğlu

3- Koray Yeşilada

Gündemin 12. Maddesi gereği: Dilek ve Temenniler Bölümüne geçildi. Üyelerimizden Erkan Manavoğlu söz aldı.  KKTC de günden güne artan mülteci nüfüsündan, devamlı olarak satılan topraklardan bahsetti  KKTC de yaklaşık 20 bin Rus vatandaşı, 15bin İsrailli nin yaşadığını  25000 dönümlük bir araziyi aldıklarından bahsetti. Kıbrısta  gençler kapana kısılmış hissiyle malını mülkünü satıp yurt dışına gidiyor. Bu durumun Türk halkı için iyi olmadığını toprak satışının yasaklanması için yetkililerin uyarılmasını söyledi.

Dr Özmen İkibiroğlu söz aldı. Derneğimizin üyelerinin yaşlandığından bahsetti geleceğin gençlerin katılımına bağlı olduğunu söyledi. KKTC vatandaşlarımıza dernek etkinliklerine katılarak destek vermelerini, derneğin yaşatılmasının KKTC’nin geleceği için çok önemli olduğunu, mevcut genç üyelerimizin arkadaşlarını derneğe getirsinler dedi.

Hasan Taş söz aldı. Yabancıların toprak almasının sonlandırılmasını TV dedile getirdiğini söyledi. Kumar turizminin,  kara paranın önlenmesi gerekir, gelir kaynağı olarak görülmemelidir dedi.           

Genç üyelerden Tamer Koç ve Fatma Nur Ballı söz alarak gençlerin mutsuzluğundan bahisle anlatılanlara katıldıklarını  belirttiler.

Başka söz alan olmadı. Divan Başkanı katılanlara teşekkür ederek genel Kurulun sona erdiğini duyurdu.

yilmazparlar@yahoo.com