• Çar. Tem 24th, 2024

PARLAR MEDYA

HABERLER

Kadına Şiddete Hayır Sergi

ByYilmaz Parlar

Kas 26, 2022

 Sanatsal İfadeyle Kadına Şiddete Hayır

Kadına yönelik şiddet, özellikle eş şiddeti ve cinsel şiddet, önemli bir halk sağlığı sorunudur ve kadının insan haklarının ihlalidir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan tahminler, dünya çapında yaklaşık üç kadından birinin (%30) yaşamları boyunca ya fiziksel veya cinsel eş şiddetine ya da eş dışı cinsel şiddete maruz kaldığını göstermektedir.

Bu şiddetin çoğu yakın eş şiddetidir. Dünya çapında, 15-50 yaş arası bir ilişki içinde olan kadınların neredeyse üçte biri (%27), yakın eşleri tarafından bir tür fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldıklarını bildiriyor.

Şiddet kadınların fiziksel, zihinsel, cinsel ve üreme sağlığını olumsuz etkileyebilir ve bazı ortamlarda cinsel hastalık kapma riskini artırabilir.

Kadına yönelik şiddet önlenebilir. Sağlık sektörü, şiddete maruz kalan kadınlara kapsamlı sağlık hizmeti sağlamak ve kadınları ihtiyaç duyabilecekleri diğer destek hizmetlerine yönlendirmek için bir giriş noktası olarak önemli bir role sahiptir.

Sarıyer Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde, Uluslararası Diplomatlar Birliğin (BDU, Ispartakule Rotary Kulübü Destekleriyle Ülkü Cılızoğlu kuratörlüğünde sanatcılar sanat eserleriyle kadına yönelik şiddete hayır dediler.

Birleşmiş Milletler tarafından  “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla görsel anlatımın sözel anlatımdan daha etkili olduğu yolundan hareketle Sarıyer Belediye Başkanlığı binasında açılan sergi yoğun ilgi gördü.

Ülkü Cılızoğlu Sergi teması hakkında kısa bir konuşma yaptı. Her zaman Kadına her türlü destek projeleri içinde gördüğümüz Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç sadece kadına değil İnsana yönelik her türlü şiddete hayır demeliyiz dedi. Yönetim Kurul Başkanlığını Musa Karademir’in yaptığı Uluslararası Diplomatlar Birliğin (BDU) özel teşekkür plaketleri Başkan Musa Karademir tarafından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e ve kuratör Ülkü Cılızoğlu’na projede emekleri nedeniyle verildi. 

Ayrıca emeği geçen Ispartakule Rotary Kulüp Başkan ve yönetim kurul üyeleriyle  Uluslararası Diplomatlar Birliğin (BDU) yönetim kurul üyelerine BDU teşekkür sertifikaları verildi. 

Plastik sanat eserlerin yanı sıra Mardin’li Münevver Kasap sanatcının çiçek motifli naif eserlerinin yanı sıra barış mesajı veren kadim medeniyetlerin işlemeleri yoğun ilgi gördü.

Nedir Kadına yönelik şiddet?

Birleşmiş Milletler kadına yönelik şiddeti “kadınlara fiziksel, cinsel veya zihinsel zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayalı herhangi bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak kadınlardan yoksun bırakma” olarak tanımlamaktadır. 

Yakın eş ve cinsel şiddetin sosyal ve ekonomik maliyetleri önemsenmeyecek derecede büyükdür. Toplum genelinde dalga dalga etkileri vardır. Kadınlar tecrit, çalışamama, ücret kaybı, düzenli faaliyetlere katılamama ve kendilerine ve çocuklarına bakma konusunda kısıtlı yeteneğe sahip olabilir.

İyi tasarlanmış değerlendirmelere dayalı olarak, kadına yönelik şiddeti önlemek için neyin işe yaradığına dair;  kadınlara Saygı,  stratejiler başda gelmektefir.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadelede liderlik göstermeli ve çabaları artırılmalı, Kadınların ve kız çocuklarının temel haklarının korunması tartışılamaz. 

Kriz, silahlı aktörlerin varlığı, yerinden edilme, kopmuş sosyal ve koruyucu ağlar ve hizmet eksikliği nedeniyle bu şiddeti şiddetlendirebilir veya yeni şiddet biçimleri getirebilir.. 

Cinsiyete dayalı şiddet, Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet, aile içi şiddet, Ekonomik şiddet, Psikolojik şiddet, duygusal şiddet, Fiziksel şiddet İnsan kaçakçılığı, kadın cinayeti, Namus cinayeti, Cinsel şiddet ( Cinsel taciz, Tecavüz), Kadın sünneti, Çocuk evliliği, 

Bunlara ek olarak Çevrimiçi veya dijital şiddetde mevcutdur; Siber zorbalık, Rıza dışı cinsel içerikli mesajlaşma, Doxing 

Tüm bunlar tek günün teması ışığında toplumsal farkındalıkla sıfır noktasına getirilmeli. Hiç Olmamalı..

yilmazparlar@yahoo.com