• Per. May 23rd, 2024

Bangladeş 54.Bağımsızlık Günü

ByYilmaz Parlar

Nis 21, 2024

Bangladeş İstanbul Başkonsolosluğu, Bağımsızlık gününü Shangri-La Bosphorus Hotelde kutladı

Vizyoner Lideri Sheikh Hasina Sayesinde İlerlemeye ve Ekonomik  Büyümeye Devam Eden, Güney Asya Ekonomik Mucizesi, Dünyanın Harikası Bangladeş’in İstanbul Başkonsolosluğu, Bağımsızlık günlerinin 54. ncüsünü 19 Nisan 2024 Cuma günü Shangri-La Bosphorus Hotelde kutladı.

 Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore-Alam’ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Yabancı ülke Konsolosları, temsilcileri, Diplomatlar, iş dünyası inasanları, akademisyenler başda olmak üzere basın mensupları ve elit davetliler katıldı. 

İki Ülke Milli marşların söylemiyle başlayan resepsiyonda Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore-Alam ve İstanbul  Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek açılış konuşmaları Yaptı.

“Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore-Alam “Bangabandhu’nun dış politika ilkesi olarak herkestle dostluk, hiç kimseyle düşmanlık, Türk büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün vecizesi: “Yurtta sulh, cihanda sulh”  ilkesiyle paralellik göstermektedir.

……….

Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman, büyük Türk önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün cesaretinden ve şövalyeliğinden büyük ölçüde ilham almıştı.  Milli şairimiz Kazi Nazrul İslam, 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün yiğitliğini ve kahramanlığını öven Kemal Paşa adlı bir şiir yazmıştır”

 İstanbul  Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt GevrekTürkiye ve Bangladeş ilişkileri, yüzyılı aşan ortak tarihi, kültürel ve dini bağlar tarafından şekillendirilmektedir. Ticaret ve ekonomi gibi alanlarındaki işbirliğimizi özellikle güçlendirmemiz gerekmektedir. Çünkü ikili ticaret hamcımız bunu göstermektedir.”

Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore-Alam Özetle “Bu kutlu günde, Bangladeş’in kurucusu ve ulusal kahramanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman’ı derin bir saygıyla anıyorum. Onun liderliğinde, Bangladeş 1971’deki bağımsızlık savaşıyla küresel sahnede bağımsız bir devlet olarak ortaya çıktı.

Aynı zamanda, bağımsızlık mücadelemizde hayatlarını kaybeden 3 milyon şehidimize ve özgürlük savaşçılarına da en derin saygılarımı sunuyorum.

Bangladeş, yoksulluktan ve ayrımcılıktan uzak, laik ve müreffeh bir ülkeyi simgeler. Başbakan Sheikh Hasina’nın liderliği altında, Bangladeş dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline gelmiştir.

Bangladeş, teknoloji ve bilgiye dayalı gelişmiş bir ülke olma hedefiyle ilerliyor ve aynı zamanda 2100 yılına kadar refah ve iklime dirençli bir delta oluşturma amacını taşıyor.

Dış politika ilkesi olarak, Bangladeş herkesle dostluk ve barış içinde yaşamayı, diğer devletlerin içişlerine karışmamayı ve küresel barış ve güvenliği desteklemeyi benimsemiştir.

Bangladeş, Myanmar’dan zorla yerlerinden edilen Rohingya mültecilerine ev sahipliği yapmaktadır ve onların güvenli şekilde geri dönmeleri için uluslararası toplumdan destek beklemektedir.

Bangladeş ve Türkiye arasında mükemmel ikili ilişkiler bulunmaktadır, bu ilişkiler tarihi bağlar, ortak inançlar ve kültürel yakınlık üzerine kuruludur.

Bangladeş, barış, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığıyla küresel arenada önemli bir rol oynamaya devam etmektedir.” Şeklinde ifadelerini sundu.

İstanbul  Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek ise özet olarak Türkiye ve Bangladeş arasındaki ilişkiler, yüzyıllardır süregelen ortak tarihi, kültürel ve dini bağlarla şekillenmiştir. İki ülke, en sıkıntılı zamanlarında bile birbirlerine destek olmuş ve kardeşlik ve dostluk duyguları ilişkilerinin temelini oluşturmuştur.

Bangladeş’in ekonomik ilerlemesi, ülkenin en az gelişmiş ülkeler grubundan ayrılmasını haklı kılmaktadır. Türkiye olarak, Bangladeş’in canlı ekonomisi ve genç nüfusuyla daha da gelişmesini desteklemekteyiz.

Bangladeş, Asya Birleşimi’nin önemli bir ortağı olarak yeniden dikkat çekmektedir. Bu nedenle, ticaret ve ekonomi gibi alanlardaki işbirliğimizi güçlendirmemiz gerekmektedir. Bangladeş’in milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapması, özellikle 1 milyondan fazla Rohingya Müslümanına kapılarını açması takdire şayandır.”dedi

Gerçektende;Sheikh Hasina’nın Bangladeş’in siyasi sahnesindeki ortaya çıkışı, Bengal ulusunun itibarını yeniden kazanmak için bir kampanya olarak nitelendirilebilir. Ayrıca, 1975’teki kargaşa ve cinayetlerle kaybedilen değerleri canlandırmak için yaptığı çabalar da bu sürecin önemli bir parçasıdır.Siyasete atıldıktan sonra, Hasina’nın ilk adımları, parçalanmış bir Awami Birliği’ni yeniden birleştirme ihtiyacıyla ilişkilendirilmiştir. Parti liderliğini kabul etmesi için davet edilmesi, partinin geleceğini yeniden şekillendirebileceğine olan inancın bir göstergesidir.

Sheikh Hasina, göreve başladığından beri komünal olmayan, açlık ve yoksulluğun olmadığı bir Bangladeş inşa etmek için çaba gösteriyor. Ülkenin ekonomisi döneminde büyük bir ivme kazandı ve dünya ekonomisinde 41. sıraya yükseldi.

Hindistan ile Bangladeş arasındaki 41 yıllık kara sınır anlaşması çözüme kavuşturuldu ve ülkenin kişi başına düşen geliri 27 kat arttı. Bangladeş, sürdürülebilir bir GSYİH büyümesi ve sosyo-ekonomik gelişmelerle bir “kalkınma mucizesi” olarak nitelendirilmektedir.

Ülke, Çin ve Hindistan gibi büyük ekonomiler arasında stratejik bir konuma sahip ve yatırımlar için cazip bir yer haline gelmiştir. İnovasyon ve girişimcilik için küresel bir kuluçka merkezi olmayı hedeflemektedir.Dış ticarette daha fazla derinlik ve daha büyük bir yabancı yatırım girişi ile ekonomik büyümeyi hızlandırmak için “ekonomik diplomasi” uygulanmaktadır. Bu çerçeve içinde, adil bir pazar erişimi elde etme, ihracatın genişletilmesi, içe dönük doğrudan yabancı yatırım girişi, teknoloji transferi ve istihdam fırsatlarının artırılması gibi hedefler belirlenmiştir.

Ayrıca, kaliteli hizmet sunmak için küresel bir üretim merkezi olmak istenmekte ve iş liderlerine yenilikçi fikirler ve stratejiler geliştirmeleri için teşvik sağlanmaktadır.

Resepsiyonda Bangladeş sanat ve kültür odaklı objeler sergilendi. Geleneksel halk oyunları gösterimi sunuldu. Bangladeş tat lezzetlerinden oluşan yemekler davetlilere sunuldu.

yilmazparlar@yahoo.com